تصاویری از لحظه ورود اتوبوس دو طبقه به فروشگاهی در لندن

درخواست وزیر بهداشت؛ سرانه سلامت متناسب با جمعیت اصلاح شود
در پی ورود یک اتوبوس دوطبقه به فروشگاهی در جنوب لندن 17 نفر زخمی شدند.

درخواست وزیر بهداشت؛ سرانه سلامت متناسب با جمعیت اصلاح شود