نخستین سخنرانی “ژنرال”

درخواست ممنوع الفعالیتی خانواده فراهانی به خاطر گلشیفته فراهانی
ژنرال « میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در نخستین سخنرانی خود در میان مردم ، تاکید کرد که برای استقلال و حاکمیت لبنان مبارزه می کنیم و به هیچ کشوری دل نمی بندیم.

درخواست ممنوع الفعالیتی خانواده فراهانی به خاطر گلشیفته فراهانی

دانلود تلگرام