برترین‌های آسیا انتخاب شدند / حسن‌زاده بهترین فوتسالیست

درخواست دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا درباره عربستان
مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا در سال 2016 در امارات برگزار شد.

درخواست دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا درباره عربستان