فیلم | گزارش عملکرد ای.تی.سی قطار سمنان | دو هزار بار خرابی یا دو هزار آلارم خرابی؟!

درخواست دادستان‌کل‌کشور برای گفتگوهای حقوق بشری ایران با کشورهای بی‌طرف اروپایی
رئیس کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن و نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد ATC قطار سمنان توضیحاتی داده‌اند که در ویدئوی زیر می‌بینید.

درخواست دادستان‌کل‌کشور برای گفتگوهای حقوق بشری ایران با کشورهای بی‌طرف اروپایی