بخشودگی جریمه بیمه نامه موتورسیکلت ها تا 30دی

درخشش کاوه در بلژیک داغ استقلالی‌ها را تازه کرد!
بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: مرحله سوم طرح بخشودگی جریمه بیمه نامه موتوسیکلت ها که از ابتدای آبان ماه آغاز شده است، تا پایان دی ماه امسال ادامه دارد.

درخشش کاوه در بلژیک داغ استقلالی‌ها را تازه کرد!