مشارکت مردم همدان بیش از ۷۵ درصد

دختر خردسال: آقای قاضی! من شاهد ملاقات‌های مادرم با مردان غریبه بودم؛ تهدیدم کرد اگر حرفی بزنم…
الهی تبار معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت:
تا ساعت 23 امشب بیش از 75 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند.

دختر خردسال: آقای قاضی! من شاهد ملاقات‌های مادرم با مردان غریبه بودم؛ تهدیدم کرد اگر حرفی بزنم…