اینفوگرافیک | واقعیت‌هایی از خبر جعلی رسانه‌ها در مورد کرسنت و قرارداد گازی ترکیه

داستانک رمضان ۶/ امتحان
تعدادی از رسانه‌ها در خبرهایی جعلی، قرارداد گاز ترکیه را به کرسنت ربط می‌دهند در حالی که این قرارداد، مربوط به فروش گاز طبیعی است و موضوع قرارداد کرسنت، فروش گاز ترش! واقعیت هایی را درباره صادرات گاز به ترکیه در اینفوگرافیک زیر ببینید.

داستانک رمضان ۶/ امتحان