تلاش تراکتور برای تمدید قرارداد بازیکنی که از این تیم خداحافظی کرد!

داروی جدید درمان سرطان کبد که اف‌دی‌ای تائید کرد
مصطفی آجرلو سعی دارد تا قرارداد ادینیو را تمدید کند.

داروی جدید درمان سرطان کبد که اف‌دی‌ای تائید کرد