واکنش‌های مشترک تاجیکی‌ها و ایرانی‌ها به اتهامی عجیب

خوزستان از فردا گرم‌تر می‌شود
پخش یک فیلم در تلویزیون تاجیکستان، که در آن در اتهامی عجیب، ایران به حمایت از قتلهای زنجیره‌ای در دوران جنگ داخلی تاجیکستان متهم شده است طی چند روز گذشته با واکنش‌های بیشتر مشابه و مشترکی از سوی دوستداران تاریخ و فرهنگ مشترک دو ملت ایران و تاجیکستان مواجه شده است.

خوزستان از فردا گرم‌تر می‌شود