قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت

خوردبین:از سال 47 در پرسپولیس هستم/ الاهلی را می‌بریم
میزان نوشت: قیمت نفت برنت امروز ۲۴ سنت افزایش داشت و به ۵۴ دلار و ۷۳ سنت رسید.

خوردبین:از سال 47 در پرسپولیس هستم/ الاهلی را می‌بریم