نجف دریابندری ثبت ملی شد

خرید مستقیم از آمازون با همکاری شرکت پست بین المللی PDE
نجف دریابندری، نویسنده و مترجم پیشکسوت، به‌عنوان گنجینه زنده بشری در میراث خوراک در فهرست حاملان میراث ناملموس (نادره‌کاران) ثبت شد.

خرید مستقیم از آمازون با همکاری شرکت پست بین المللی PDE