زن امروز برای موفقیت، هوش هیجانی بالا می خواهد نه مهارت آشپزی و خیاطی

خانه های استیجاری، مسافرخانه های شیراز را از سکه انداخته اند
«خبرجنوب» نوشت: باتوجه به سبک زندگی امروزی، آپارتمان نشینی و انواع مشغله هایی که پدر و مادرها دارند، شاید والدین کمتر بتوانند به آموزش مهارت های زندگی به فرزندان خود از سنین پایین بپردازند. این آموزشها که در آینده میتواند برای کودکان حیاتی باشد اگر چه در سال های اخیر از آن بسیار حرف زده شده اما در عمل به جز برگزاری کارگاههای پراکنده و یا فعالیت هایی که در برخی مهدکودکها انجام می گیرد، چندان گسترش نیافته است.

خانه های استیجاری، مسافرخانه های شیراز را از سکه انداخته اند