اجرای ۲۸طرح اشتغال از محل اعتبارات بانک سپه

خاطرات شنیدنی مهران غفوریان در «دورهمی»
۲۸ طرح اشتغال زایی با اعتبار دو میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال برای مددجویان و نیازمندان استان در سال گذشته از محل اعتبارات بانک سپه اجرایی شده است.

خاطرات شنیدنی مهران غفوریان در «دورهمی»