ایجاد دروازه مشترک مرزی برای محرومیت‌زدایی

حواشی لغو اجرای نمایشی با بازی نوید محمدزاده/ مدیرکل هنرهای نمایشی: با قیمت بلیت خارج از عرف مخالفم
گسترش «طرح مدیریت مشترک مرزی» و «دروازه مشترک مرزی» یکی دیگر از اقدامات انجام شده در زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی است که بر اساس آن در مرز دو کشور امکان ترانزیت ومبادله سریعتر کالاها میسر می شود .

حواشی لغو اجرای نمایشی با بازی نوید محمدزاده/ مدیرکل هنرهای نمایشی: با قیمت بلیت خارج از عرف مخالفم