مصباحی‌مقدم:احمدی‌نژاد تخلفات‌ زیادی دارد/امیدواریم ناطق برگردد/بخاطر سلفی نمایندگان احساس شرم کردم

حمله ترامپ به نیویورک‌تایمز
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: تا احزاب بزرگ و فراگیر دست به کادرسازی نزنند ما نمی‌توانیم چهره‌های جدید برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس معرفی کنیم.

حمله ترامپ به نیویورک‌تایمز