حرف و حدیث‌های لیست اصلاح طلبان برای شورای شهر

حمله افراد ناشناس به ستادهای روحانی در تهران/ یکی از حملات با گازفلفل بوده است
اعتماد نوشت:

لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان پس از انتشار واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. عده‌ای با انتقاد از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خواستار تغییر این فهرست انتخاباتی شدند و عده‌ای دیگر از این لیست انتخاباتی استقبال کردند.

حمله افراد ناشناس به ستادهای روحانی در تهران/ یکی از حملات با گازفلفل بوده است