کنسرت زخمه‌ زاگرس در تهران

حمایت غرضی از کابینه پیشنهادی روحانی؛ گزینه‌ها باتجربه‌اند
ایرج رحمانپور، خواننده موسیقی لری و لکی، سوم شهریور کنسرت خود را در تهران برگزار می‌کند.

حمایت غرضی از کابینه پیشنهادی روحانی؛ گزینه‌ها باتجربه‌اند