انتقادات تند فرهاد مجیدی از مدیریت استقلال

حمایت سعید راد از کارگردان «شهرزاد»
فرهاد مجیدی نسبت به اتفاقات اخیر باشگاه استقلال واکنش تندی نشان داد.

حمایت سعید راد از کارگردان «شهرزاد»