اجرای طرح برخورد با فروشگاه‌های فروش البسه نامتعارف ادامه دارد

حشمت الله صیدی شهردار سنندج شد
ایلنا نوشت: معاونت نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی فاتب از تداوم اجرای طرح برخورد با فروشگاه‌های فروش البسه نامتعارف خبر داد.

حشمت الله صیدی شهردار سنندج شد