همسران و دختران فرماندهان شهید از زندگی پشت خط خواهند گفت

حسینی: اقدام کردهای عراق، منطقه را آبستن حوادث تلخی خواهد کرد
آیین دیدار خانواده‌های فرماندهان دفاع مقدس با حضور بانوان شاخص در عرصه هنر در نخلستان اوج برگزار می‌شود.

حسینی: اقدام کردهای عراق، منطقه را آبستن حوادث تلخی خواهد کرد