تصاویر | یک روز کاری در کارخانه لوکوموتیو سازی

حریق 4 هکتار گندم در پلدختر
در گزارش تصویری زیر کارخانه ساخت انواع لوکوموتیو و تامین قطعات صنایع ریلی و دریایی در شهرک صنعتی پرند را می‌بینید.

حریق 4 هکتار گندم در پلدختر