چین: ازسرگیری مذاکرات شش‌جانبه کره‌شمالی برای پکن مشکل است

حاجی‌بیگی: امیدوارم برای پرسپولیس مفید باشم ‏
واحد مرکزی خبر نوشت: وزیر امور خارجه چین گفت از سرگیری گفتگوهای شش جانبه در خصوص برنامه هسته ای کره شمالی و برنامه موشکی این کشور برای پکن آسان نخواهد بود.

حاجی‌بیگی: امیدوارم برای پرسپولیس مفید باشم ‏