بازدید مدیرکل بهزیستی کرمانشاه از سرپناه‌های شبانه

جوان پاوه‌ای موفق به کسب مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی‌های نو اتحادیه اروپا شد
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه به همراه چند تن از مسئولان بهزیستی ضمن بازدید از سرپناه های شبانه از نزدیک در جریان فعالیت های این مراکز قرار گرفتند.

جوان پاوه‌ای موفق به کسب مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی‌های نو اتحادیه اروپا شد