فیلم | جهانگیری: کاندیداها از سابقه خود نترسند، بگویند در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چه کردند

جلوگیری از سرگیجه سالمندان با حرکات ساده سر
اسحاق جهانگیری در نخستین فرصت خود در آخرین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای انتخابات گفت: کاندیدا سابقه خودشان نترسند. بگویند ما در نیروی انتظامی بودیم فلان کار کردیم، در قوه قضاییه بودیم با قاچاق اینگونه مبارزه کردیم.

جلوگیری از سرگیجه سالمندان با حرکات ساده سر