گلر استقلالی‌ها در تور تراکتور

جشن و شادی مردم همدان تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت
تراکتوری ها صحبت‌هایی را با دروزاه‌بان دوم استقلال انجام داده‌اند.

جشن و شادی مردم همدان تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت