پوتین راهکار توسعه جامعه اطلاعاتی روسیه تا 2030 را تصویب کرد

جسد دختر چهار ساله حادثه سقوط پژو در کانال آب پیدا شد
ولادیمیر پوتین راهکار توسعه جامعه اطلاعاتی روسیه در سالهای 2017 تا 2030 را امضا کرده است.

جسد دختر چهار ساله حادثه سقوط پژو در کانال آب پیدا شد