روزنامه اعتماد: انتخابات خوب آن است که فردای انتخابات،فضای جامعه آرام باشد

جزئیات قتل 6 عضو خانواده همسر توسط داماد/قاتل به نوزاد و دختر6ساله تیرخلاص هم زد
روزنامه اعتماد نوشت:اگر بخواهیم شاخص مناسبی برای یک انتخابات خوب تعیین کنیم، آن شاخص کدام است؟

جزئیات قتل 6 عضو خانواده همسر توسط داماد/قاتل به نوزاد و دختر6ساله تیرخلاص هم زد