دولت چند میلیون تن گندم خریده است؟

جزئیات آخرین کشفیات و رخدادهای پلیس آذربایجان غربی در ۲۴ ساعت گذشته
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون بازرگانی دولتی نوشت: تا به امروز بیش از ۳ میلیون تن گندم با ارزش بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از ۲۰ استان کشورخریداری شده است.

جزئیات آخرین کشفیات و رخدادهای پلیس آذربایجان غربی در ۲۴ ساعت گذشته