رعد وبرق جان کشاورز ایلامی را گرفت

جریمه بخشدار توسط مامور پلیس راه، موجب عصبانیت و حمله وی به این مامور شد!
رعد و برق عصر جمعه که در نقاط مختلف استان ایلام ترس و وحشت زیادی ایجاد کرده بود با مرگ پیرمرد کشاورز به پایان رسید.

جریمه بخشدار توسط مامور پلیس راه، موجب عصبانیت و حمله وی به این مامور شد!