نکات مشاوره‌ای برای انتخاب رشته بهتر در کنکور سراسری

ثبت سریع‌ترین پالس نوری جهان/رکوردشکنی در ۵۳ آتوثانیه
ایسنا نوشت: رییس مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به آغاز انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ از امروز، نکاتی را برای انتخاب رشته بهتر متقاضیان ورود به دانشگاه عنوان کرد.

ثبت سریع‌ترین پالس نوری جهان/رکوردشکنی در ۵۳ آتوثانیه