اختصاص سهم ویژه به احیای تالاب ها در اعتبارات سال ۹۶

ثبت رکورد تولید ماهانه در شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری
مهر نوشت: ئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: در اعتبارات محیط زیستی سال ۹۶ بودجه قابل توجهی برای احیای تالاب های کشور در نظر گرفته شده است.

ثبت رکورد تولید ماهانه در شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری