واکنش وزارت کشور به فضاسازی‌های سیاسی-انتخاباتی علیه این وزارت‌خانه

تیراندازی به نماینده مجلس آمریکا
ایسنا نوشت: یادداشت رسانه ای مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به فضاسازی های سیاسی اخیر منتشر شد.

تیراندازی به نماینده مجلس آمریکا