روحانی: با تهدید و حصر نشاطی برای جامعه نمی‌ماند/خواستم جلوی گناه قالیباف رو بگیرم

تک و پاتک‌های قالیباف و جهانگیری/قالیباف:چرا کاندیدا شدید؟/جهانگیری:سابقه کاری من از شما مهمتر است
زمانی که نوبت به اظهارات رئیس جمهور در مناظره امروز رسید؛ این مناظره واقعا وجهه مناظره یافت و رفت و برگشتی توام با کنایه میان او و قالیباف در گرفت که با همراهی جهانگیری نیز همراه شد.

تک و پاتک‌های قالیباف و جهانگیری/قالیباف:چرا کاندیدا شدید؟/جهانگیری:سابقه کاری من از شما مهمتر است