تصاویر | پدر و دختر بازیگر در کافه خبر

تکذیب انتقال پیام آمریکا به کشورمان از طریق روسیه
مجید مظفری و دخترش نیکی مظفری، امروز به بهانه اجرای نمایش «نماینده ملت»، مهمان کافه خبر شدند.

تکذیب انتقال پیام آمریکا به کشورمان از طریق روسیه