تکذیب انتقال پیام آمریکا به کشورمان از طریق روسیه

تولید برق با استفاده از چتر نجات/ایده جدید برای انرژی پاک
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای مطرح شده به نقل از روزنامه الرای کویت مبنی بر انتقال پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه، این ادعا را رد و به شدت تکذیب کرد.

تولید برق با استفاده از چتر نجات/ایده جدید برای انرژی پاک