تصاویر | آتشی که کالیفرنیا را تبدیل به سرزمین ارواح کرد

توفان نوجوانان، کاستاریکا را هم با خود برد
آتش سوزی در کالیفرنیا 31 کشته و صدها مفقود به همراه داشته و باعث ویرانی 3500 بنا و سوختن 190 هزار هکتار زمین شده است. چهره بسیاری از نقاط این ایالت شبیه به سرزمین ارواح شده است. سرزمینی با خانه های سوخته، ماشین های خاکستر شده و بناهای ریخته. هنوز معلوم نیست این آتش چگونه و به چه دلیلی آغاز شد اما گفته می شود این مرگبارترین آتش سوزی کالیفرنیا پس از آتش سوزی سال ۱۹۳۳ میلادی است.

توفان نوجوانان، کاستاریکا را هم با خود برد