کارمزد معادلات بورس از چه زمانی کاهش می‌یابد؟

توضیحات رییس بانک مرکزی درباره بازار ارز
ایرنا نوشت: اجرای دستورالعمل جدید سازمان بورس برای کاهش نرخ کارمزدهای معاملات از ابتدای هفته آینده آغاز می شود که با اجرای آن انتظار می رود حجم معاملات بورس افزایش یابد.

توضیحات رییس بانک مرکزی درباره بازار ارز