وزیر دفاع: آغاز مطالعات برای تولید جنگنده سنگین /مکلف به افزایش توان موشکی هستیم

توسعه با دیوار کشیدن به دور کشور محقق نمی‌شود
تسنیم نوشت: وزیر دفاع گفت: مکلف به افزایش قابلیت های توان موشکی در قالب برنامه های مصوب هستیم و دولت دوازدهم هم این رویکرد را پیگیری و ادامه خواهد داد .

توسعه با دیوار کشیدن به دور کشور محقق نمی‌شود