عامل قتل شهروند ابهری به دار آویخته شد

توزیع گوشت گرم وارداتی در قم محدودیتی ندارد/عرضه گوشت با قیمت هرکیلو 305 هزار ریال
دادستان عمومی و انقلاب زنجان از اجرای حکم قصاص نفس محکوم علیه (م.م) که با همکاری همسر مقتول اقدام به قتل یک شهروند ابهری کرده بود، خبر داد.

توزیع گوشت گرم وارداتی در قم محدودیتی ندارد/عرضه گوشت با قیمت هرکیلو 305 هزار ریال