واشنگتن‌پست: تمام حملات تروریستی در غرب با عربستان ارتباط دارد

توربین‌های بادی متحول می‌شوند
واحد مرکزی خبر نوشت: روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت ایران با گروه های تروریستی مبارزه می کند و به آنها کمک نمی کند، در حالی که همه حملات تروریستی در غرب به نوعی با عربستان سعودی ارتباط دارند.

توربین‌های بادی متحول می‌شوند