سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران روح برجام را نقض کرده است

تهران مادر عقدی می‌خواهد نه صیغه‌ای!
هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری این وزارتخانه ادعای های دولت آمریکا را تکرار کرد و گفت ایران به روح برجام پایبند نبوده است.

تهران مادر عقدی می‌خواهد نه صیغه‌ای!