فیلم | فلاحیان: بیشتر خبرنگاران مأموران وزارت اطلاعات هستند

تهدید رسانه ملی از سوی اسپانسر جنجالی استقلال و پرسپولیس
وزیر سابق اطلاعات علی فلاحیان در گفتگو با حسین دهباشی گفت: خیلی از خبرنگاران عوامل وزارت اطلاعات هستند.

تهدید رسانه ملی از سوی اسپانسر جنجالی استقلال و پرسپولیس