پیغام اینستاگرامی وزیر ورزش / لازم باشد هیات‌مدیره سرخابی‌ها را تغییر خواهیم داد

تمهیدات و اقدامات نوروزی فرودگاه‌های سراسر کشور
مسعود سلطانی‌فر از اهمیت توجه به سرخابی‌های پایتخت گفت.

تمهیدات و اقدامات نوروزی فرودگاه‌های سراسر کشور