رهبر معظم انقلاب: نباید با گفتار نابخردانه، شمشیر اختلاف افکنی دشمن را تیز کرد

تمجید ویژه رئیس فدراسیون کرواسی از برانکو
صدوسومین شماره نشریه خط حزب الله در معرفی «هیأت انقلابی» بخشی‎هایی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در 31 فروردین 93 را منتشر کرد.

تمجید ویژه رئیس فدراسیون کرواسی از برانکو