رویایی که بعیداست تعبیر شود/ وزنه‌برداری بانوان درایران، وزنه‌ای که فعلا زورمان به بلندکردنش نمی‌رسد

تفسیر قصه‌های عاشقانه و عارفانه مولانا از زبان عبدالجبار کاکایی
آغاز به کار وزنه‌برداری بانوان در ایران، اتفاقی است که احتمال وقوعش بعید به نظر می‌رسد.

تفسیر قصه‌های عاشقانه و عارفانه مولانا از زبان عبدالجبار کاکایی