انتشار پوستر تئاتری با موضوع خشونت

تصویر و متنی که روحانی از مراسم تحلیف‌اش در اینستاگرام منتشر کرد
پوستر نمایش «عمل کشتن» که موضوعش برگرفته از آثار اوریپید، شکسپیر، یونسکو و نویسندگانی دیگر با محوریت خشونت انسان مدرن است، رونمایی شد.

تصویر و متنی که روحانی از مراسم تحلیف‌اش در اینستاگرام منتشر کرد