مهار کردن آلزایمر با ورزش

تصویر حرکت زیبا ملی‌پوش ایرانی سر از اینستاگرام فدراسیون جهانی در آورد
یک مطالعه نشان می دهد انجام فعالیت فیزیکی منظم با شدت متوسط می تواند عملکرد مغز را در افرادی که در معرض خطر ابتلا به آلزایمر هستند، تقویت کند.

تصویر حرکت زیبا ملی‌پوش ایرانی سر از اینستاگرام فدراسیون جهانی در آورد