حمایت ویژه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نوزادان دچار ناهنجاری مادرزادی

تصمیم جالب رییس‌جمهور پاناما پس از صعود به جام جهانی
سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:فعالیت مجمع خیرین سلامت از نیمه اول سال 93 با پیگیری ها و پشتیبانی های ویژه و ایده دکتر ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد

تصمیم جالب رییس‌جمهور پاناما پس از صعود به جام جهانی