آرزوی سلامتی یک مجری تلویزیون برای همکارش/ برای سلامتی بهروز تشکر دعا کنید

تصاویر | ۱۲آذر ۱۳۵۸؛ همه‌پرسی قانون اساسی
ژیلا امیرشاهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» از تماشاگران این برنامه خواست برای سلامتی بهروز تشکر دیگر مجری برنامه دعا کنند.

تصاویر | ۱۲آذر ۱۳۵۸؛ همه‌پرسی قانون اساسی