برترین فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای معرفی شدند

تصاویر | کارگاه رنگرزی سنتی در زنجان
دبیر جشنواره فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای در مراسم پایانی این رویداد هنری، از همه خواست تا کمک کنند مفاهیم اخلاقی در سینما گسترش یابد.

تصاویر | کارگاه رنگرزی سنتی در زنجان